οικία > Νέα > FAQ

Πόσο καιρό είναι ο χρόνος παράδοσης της παραγωγής;

2021-06-08

Ο κανονικός χρόνος παράδοσης είναι 30-60 ημέρες μετά την κατάθεση ή την επιβεβαίωση της LC.

Ο χρόνος παράδοσης των εποχιακών προϊόντων μπορεί να είναι μεγαλύτερος.